Materiały dla drużynowych drużyn harcerek  

Stopnie harcerskie

Sprawności dla harcerek

Metoda Harcerska

Technika Harcerska

 

       Historia

Śpiewnik Harcerski

Gry

       Referat Harcerek  

Informacje od Referentki

Podręcznik - "Nasza Drużyna"

Składnica

Informacja dla Drużynowych:  Pytania dotyczące sposobu prowadzenia zbiorek lub otrzymania innych materiałów podręcznych mogą być kierowane do Szczepowej, Hufcowej lub Referentki poszczególnych działów.  Kontakt z Referentka można nawiązać bezpośrednio bez konieczności używania drogi służbowej poprzez następujący "link": adresy internetowe referentek przy Komendzie Chorągwi.   

Wrócić na główną stronę o Harcerkach